Slyngetrening

Vi har lang erfaring med bruk av slyngetrening i behandling både forebyggende, som opptrening og som frisktrening. Slyngetrening er en god måte å trene på, og gir rom for trening man vanligvis ikke ville klart på grunn av for eksempel smerte.