Fysioterapi

Fysioterapi

Vi er to fysioterapeuter som har 2 x 50% driftsavtaler med Ringsaker kommune tilknyttet klinikken. Til disse timene prioriteres nyopererte og andre akutte tilstander. Andre diagnoser må forvente noe ventetid.

 

Privat fysioterapi

Utenom avtaletiden har vi god tilgang på ledige timer, og kan ofte tilby time innen få dager. Rask tilgang til undersøkelse og igangsetting av relevante tiltak reduserer ofte behovet for behandling, og en kan i mange tilfeller unngå lange sykmeldinger. Du trenger ikke henvisning fra lege, men vi råder deg til å informere din fastlege om du velger å benytte deg av våre tjenester.