Fysioterapi via forsikring

Fysioterapi via forsikring

Stadig flere har en helseforsikring som dekker undersøkelse og behandling hos fysioterapeut. Behandlingen må være godkjent hos ditt forsikringsselskap før du starter hos oss. Det er fysioterapeut Stine Fløgum Pedersen som behandler våre forsikringskunder.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål.

Idrettsforsikring

Vi er godkjent samarbeidspartner hos Idrettens Helsesenter. Dette medfører at du kan få undersøkelse/behandling hos oss dekket via forsikringen som ligger inne i din lisens.

Ved skade ring 02033 for å registrere skaden og be om at videre oppfølging skjer hos oss.

Helseforsikring

Du kan kanskje få dekket deler eller hele behandlingen hos oss via din forsikring. Du må selv ta kontakt med ditt selskap og finne ut om de gir dekning for behandling. Vi må ha mottatt bekreftelse fra forsikring før første undersøkelse/behandling for å kunne direktefakturer forsikringsselskapet. Foreligger ikke denne bekreftelsen innen oppstart av behandling så vil pasienten måtte legge ut for behandlingen og søke refusjon fra eget selskap for utleggene.