Gunhild Andrea Bax er utdannet fra Nederland og har arbeidet som fysioterapeut i 15 år. Hun har erfaring fra spesialisthelsetjenesten, opptreningsinstitusjon, bedriftshelsetjeneste samt jobbet helt eller delvis i privat praksis de siste 9 årene. Hun har en rekke kurs innen aktiv rehabilitering, trening og bruker ofte Redcord-slynger som en del av behandlingen.  Hun har godkjenning fra Norsk Fysioterapeutforbund for å kunne utføre arbeidsplassvurderinger på oppdrag fra NAV.  Den siste tiden har hun tatt videreutdanning innen coaching (NLP). Gunhild utfører fot- og løpsanalyser og tilpasser såler ved behov. Har 50% refusjonsavtale.

Dan Morten Kleppe er utdannet fysioterapeut fra Oslo i 2003, har i tillegg mellomfag innen fagfeltet fysisk aktivitet/trening/helse. Arbeidserfaring fra privat praksis, toppidrett og spesialisthelsetjenesten. Har en rekke kurs innen blant annet idrettsmedisin,  medisinsk akupunktur, sjokkbølgebehandling og såletilpasning. Har spesiell interesse for fot og plager som kan relateres til feilbelastninger i foten, tilpasser såler ved behov. Han har 10 års erfaring med bruk av trykk/sjokkbølgebehandling (rESWT).
Har 50% refusjonsavtale.

Rune Bechmann-Pedersen er fysioterapeut utdannet i Oslo 2003. Han har 12 års erfaring fra privat praksis. Arbeider hos oss uten offentlig refusjonsavtale. Tilbyr timer uten ventetid. Arbeider mye med idrettsungdom, og er vår kontaktperson for flere fotballklubber. Rune har mye erfaring med fot og fotrelaterte plager. Benytter både nåler (IMS) og trykkbølge.

Anna Kolsrud – Fysioterapeut. Arbeider i helprivat praksis her hos oss, dvs uten refusjonsrett. Tilbyr timer uten ventetid for undersøkelse og behandling. Har avtale med de fleste forsikringsselskap. Hun ble utdannet fysioterapeut i Oslo, i tillegg har hun studert ved Norges Idrettshøyskole, og har således bred kunnskap rundt trening. Benytter både nåler (IMS) og trykkbølge.Dersom du skal benytte din helseforsikring hos oss bestiller du time hos Anna.