Velkommen!

Forside-alle tre2

Ved Nydal fysioterapi og Helse kan vi hjelpe deg med rask og effektiv behandling av de fleste plager og lidelser. Vi er en klinikk med gode plassforhold og en stor treningssal som gir mulighet for variert tilnærming. Vi har spisskompetanse innen noen felt og holder oss konstant faglig oppdatert.